Onze sponsors

Een bijzondere dank aan onze sponsors-adverteerders. Hun bijdragen zijn voor ons levensnoodzakelijk!

Een toneelproductie is zo duur geworden -huur van de zalen, auteursrechten, decor, regisseur, drukwerken, allerhande- dat wij zonder die financiële steun niet langer zouden kunnen optreden.

We hopen dan ook op hun steun te mogen blijven rekenen!

Klik hier en bekijk het programmaboekje van 2023 waarin uw firma wordt vermeld.

Sponsorlijst website